Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

H Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία One Constructions δραστηριοποιείται από το 2001 με επιτυχία στον τομέα των κατασκευών, ανακαινίσεων και παροχής υπηρεσιών μηχανικού. Το έμπειρο επιστημονικό αλλά και τεχνικό προσωπικό των συνεργείων της προσφέρει την καλύτερη αρχιτεκτονική πρόταση είτε για κατασκευή είτε για ανακαίνιση, από το στάδιο του σχεδιασμού έως και την ολοκλήρωσή του με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες αφορούν τομείς όπως η έκδοση οικοδομικής άδειας, η τακτοποίηση αυθαιρέτων, η βεβαίωση μηχανικού, η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, η άδειες λειτουργίας, άδειες κατεδάφισης, τοπογραφικά διαγράμματα, αποτυπώσεις ιδιοκτησιών, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, πίνακες κατανομής ποσοστών και δαπανών, μελέτες ενίσχυσης, μελέτες πυρασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό πυρασφάλειας (για άδειες λειτουργίας καταστημάτων), επιβλέψεις – πραγματογνωμοσύνες.

adminΗ εταιρία μας