Σύνταξη φακέλων για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε συνεργασία με τράπεζες

Στις 20/7/2010 υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα υλοποιηθεί μέσω ειδικού ταμείου χρηματοδότησης, ενισχύοντας τα παρεχόμενα κίνητρα για τους πολίτες.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Στόχος του προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκον είναι η συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και η τόνωση της αγοράς.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα γίνονται δεκτές από αρχές Οκτωβρίου. Η διάρκεια για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι 2 μήνες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Που θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα δώσει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους και να μειώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του πετρελαίου

Ποιές κατοικίες αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον αφορά μόνο τις κύριες κατοικίες που έχουν πάρει άδεια πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980 και βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

adminΣύνταξη φακέλων για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε συνεργασία με τράπεζες