ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • Σύνταξη φακέλων για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε συνεργασία με τράπεζες.
  • Διοίκηση οικοδομικών έργων (σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού έργου, προμετρήσεις υλικών, τήρηση προϋπολογισμών, χρονοδιαγράμματος, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ).
  • Παροχές τεχνικών συμβουλών ακινήτων (Αγοραπωλησίες, εκτιμήσεις) – πριν την αγορά ενός διαμερίσματος εκτίμηση από εμάς.
adminΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ